blog | 2021. március 18., 09:21

Felelősséggel adj teret magadnak!

Vannak pillanatok az életedben, amikor betalálnak gondolatok és az érkezésük után az életed részévé válnak?

Az egyik ilyen élményem az volt, amikor 2014-ben utaztam Budapestről Debrecenbe hazafelé. Ekkor már része volt a munkámnak a coaching, adott volt a hitem, hogy mindenki a saját életének mestere, már ott motoszkált bennem, hogy fel kell fedezni mindenkinek ön-magát, így született az „adj teret magadnak” gondolata. Agármérnök végzettségem és a PhD munkásságom itt még megszólított egy csengőt, hogy OK, de ha csak magunkra figyelünk mi lesz a környezetünkkel. A tetteinknek, lépéseinknek természeti, társadalmi és gazdasági következménye van. Fontosnak tartom a rendszerben való gondolkodást.

Ahogy egy korábbi Facebook posztomban írtam, az egyetemi óráimon beszélgetek a diákokkal a rendszerszemléletről, a fenntarthatóságról. Ki hogyan látja a természet, a társadalom, a gazdaság viszonyát. Én azzal a nézettel értek egyet, hogy a társadalom a természet része, a gazdaság pedig a társadalmi dimenzión belül helyezkedik el. A természeti dimenzió körbeveszi a társadalmi dimenziót. Itt az a feladatunk, hogy megértsük a természet, az élet, az élő rendszerek működését, hogyan tudunk úgy részei lenni, hogy megőrizzük, fenntartjuk.A gazdaságot, az emberek, a társadalom alkotta mester-séges dimenzióként látom. Itt az a feladatunk, hogy ez az alkotás tényleg mesteri legyen. Egyik órán, egy levelezős hallgató az ábrázolásában azt fejezte ki, ő úgy látja, hogy a gazdaság, amit mi hoztunk létre, mi működtetünk, kezdi bekebelezni a társadalmat és a természetet.

Talán azt kell megtanulnunk, hogyan legyen egy olyan mesteri alkotásunk, ahol megmarad a természeti beágyazottsága a társadalomnak, és a gazdaság is ezt szolgálja, megmarad a társadalmi dimenzión „belüli”, mesteri alkotásnak. Így egészült ki a mottóm, és született meg a „Felelősséggel adj teret magadnak!” üzenete.

TEDx szervezőként sok üzenettel találkozok, amit érdemes terjeszteni. Így 2015-ben, amikor Roni Porattal készültünk az előadására megerősödött bennem, milyen fontos a „felelősség-vállalás”, angolul a „respons-ability”. Érdekes volt, amikor azt a kérdést kaptam, hogyan fordítom magyarra a responsability szót. A respons, magyarul válasz, az ability képesség, válaszadás képessége. Eddig még nem jutott eszembe, hogy a felelősségvállalás szavunkban ott van a „felelet/válasz”. A „felelet-vállalása”. Megerősített abban, hogy minden feleletünkkel, válaszunkkal egy adott helyzetben vállalásunk van. Képesek vagyunk-e megfelelő választ adni. Tőlünk függ, hogy hogyan cselekszünk, mit válaszolunk. A nem cselekvésnek is van következménye, amit szintén vállalnunk kell.

Covey az eredményes emberek 7 szokása könyvében (ami egyik kedvenc és meghatározó olvasmányom) szintén felhívja a figyelmet a választásunk szabadságára. Milyen választ adunk egy adott helyzetre, mennyire vagyunk proaktívak, alkotók. A választás szabadsága mögött álló emberi tulajdonságaink, milyen ajándékok az életünkben arra, hogy „egy jó életre vállalkozzunk”.

Hogyan született meg az „Egy jó életre vállalkozok” üzenetem, erről a következő blogbejegyzésben olvashattok.

Szerző: Katonáné Kovács Judit

Feladatlapok