blog | 2021. június 28., 15:33

Erősségeink feltérképezése

| 2014. november 23., 00:02

Hogyan működök természetes üzemmódban? Honnan tudom, hogy melyek is az erősségeim?

Hitvallásunk egyik alapeleme, hogy az önismeretre, saját erősségeinkre alapozva és azokat kiaknázva találhatjuk meg azt a tevékenységet, amire érdemes vállalkoznunk. Sok esetben viszont maguk sem tudjuk pontosan, hogy melyek is ezek az erősségek.

A ProfileXT felméréssel először körülbelül 5 évvel ezelőtt találkoztam. A főállású munkahelyemen kötelezően töltöttük ki. Nem az első, és nem is az utolsó felmérés volt a sorban, viszont a kitöltés folyamata és a visszajelzés során tapasztalt “aha-élmény” már akkor nagyon mély nyomot hagyott bennem. Úgy éreztem, hogy számtalan kérdésemre választ kaptam, és az eredményt azóta is rendszeresen előveszem, ha éppen elakadnék egy-egy karrierrel, munkahelyi helyzettel, megoldandó feladattal kapcsolatos döntési helyzetben. Olyannyira közel áll hozzám a módszer, hogy idén tavasszal a ProfileXT tanácsadói képzésén is részt vettem.

A ProfileXT felmérés tudományos alaposan nyugszik, az egyént a munka kontextusában vizsgálja, kapacitást és működési mechanizmust mér, így alkalmas a teljes személyiség bemutatására és a rejtett erőforrások, egyéni motivációs kulcsok feltérképezésére is.

A felmérés eredményei akár 14 különböző típusú riportban is elérhetőek. A kedvencem ezek közül mindenképpen a jól átlátható grafikus riport, amely alapvetően 3 egységből tevődik össze. Az eredmény átadása ideális esetben személyesen, egy képzett ProfileXT tanácsadó által történik, aki segít megértenünk azt a tanácsadói képzésen sokszor elhangzott alaptételt, hogy „egy kompetencia nem kompetencia”. Az egyes eredmények önmagukban is sok mindent elárulnak, de az ezek közötti összefüggések, párhuzamok felfejtése adja a felmérés igazi értékét (és a számos „aha-élményt” az átadás során.)

A riport mindhárom része máshonnan közelíti meg a személyiséget: a Gondolkodás a kognitív kapacitást méri: az információ-feldolgozás mikéntjét, a verbális képességeket, illetve a számokhoz való viszonyt.

A Viselkedésbeli kompetenciák egységben az alapvető működi mechanizmus rajzolódik ki: hol van az egyén komfortzónája, mi az a viselkedés, ami ösztönösen jön, hogyan szeret valaki dolgozni. Ez a rész többek között információt ad az alapvető hozzáállásról, a döntéshozatali mechanizmusokról, az önálló vagy éppen irányított munkavégzés iránti igényről, alkalmazkodás és függetlenség összefüggéseiről, az önérvényesítés mikéntjéről, az asszertivitás/konfliktuskezelés tengelyéről.

A harmadik rész, az Érdeklődés vizsgálatával pontos képet kaphatunk arról, hogy mi az a belső „drive”, ami hajtja – mi az egyén „üzemanyaga”. A 6 érdeklődési kör: vállalkozó szellem, humán, kreatív, mechanikai, adminisztratív, tudományos-szakmai érdeklődés. Az első helyeken szereplő érdeklődési körök jelzik azokat a tevékenységeket, amelyeket az egyén a legszívesebben végez. Nyilvánvalóan a további érdeklődési területekhez tartozó feladatokat is képes tökéletesen elvégezni, ugyanakkor ehhez sokkal több energiára van szüksége, ezek a „nem szeretem” feladatok számára.

Természetesen itt is a 6 érdeklődi kör, és ezeknek egymással, illetve a viselkedésbeli kompetenciákkal való összefüggései adják meg a teljes képet, ugyanakkor számomra ez volt a rész, amely a leginkább segített megérteni a saját működésemet, a saját motivációs kulcsaimat és olyan ráeszméléseket hozott, amelyeket enélkül nem lettem volna képes felfejteni. Egy-egy döntéshelyzetben a mai napig segítségül hívom a teszteredményt, és eddig mindig jó társnak bizonyult.

Ha van kedved többet megtudni a ProfileXT felmérésről, az alábbi oldalt ajánljuk figyelmedbe:

https://www.profiles.hu/

Ha pedig szeretnél te magad is kitölteni egy ProfileXT felmérést, és ezzel közelebb kerülni önmagadhoz, és jobban kiaknázni az erősségeidet, keress minket bátran: egyéni coaching.

Szerző: Bujdosó Ágnes


Feladatlapok